Sociale vaardigheden aanleren aan je kind

13/01/2015

Help je kind bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden! In dit blog lees je hoe je jouw kind kunt helpen in zijn sociale ontwikkeling. Als ouder ben jij hierin een belangrijk voorbeeld voor je kind en kun jij jouw kind begeleiden in het aanleren van sociale vaardigheden. Zodat je kind positief kan omgaan met zichzelf en anderen.

Wat zijn sociale vaardigheden?

Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die je kind nodig heeft om op een positieve manier met andere kinderen en volwassenen om te gaan. Sociaal vaardige kinderen worden aardiger gevonden door leeftijdsgenoten. Kinderen met weinig sociale vaardigheden ondervinden sneller problemen in de sociale omgang, zoals pesten, afwijzing, eenzaamheid, niet voor zichzelf opkomen, snel en vaak boos zijn.

Welke sociale vaardigheden heeft mijn kind nodig?

Kinderen in de basisschoolleeftijd (6 t/m 12 jaar) hebben een aantal belangrijke sociale vaardigheden nodig. Bekijk deze hier of lees ze hieronder:

 • Omgaan met emoties: emoties herkennen, relativeren, herpakken bij tegenslag. Lees hier hoe jij je kind kunt leren omgaan met zijn emoties.
 • Controleren van het eigen gedrag: zelfbeheersing, eerst nadenken dan doen.
 • Oog hebben voor andere kinderen: rekening houden met anderen, verbale (spreken) en non-verbale (houding) signalen herkennen van andere kinderen.
 • Inleven in anderen: empathisch vermogen, oog hebben voor de behoeften van anderen.
 • Overleggen: samenwerken, luisteren, helpen, openstaan voor andere meningen.
 • Oplossen van problemen: conflicten oplossen en voorkomen dat een conflict escaleert.
 • Respecteren van regels: zich houden aan afspraken, beloften nakomen.

Dat is nogal wat. Veel van deze punten zijn voor volwassenen ook nog wel eens moeilijk. Gelukkig heeft je kind veel mogelijkheden om te groeien in zijn sociale vaardigheden.

Hoe ontwikkelt je kind sociale vaardigheden?

Sociale vaardigheden moet je ontwikkelen en door samen te spelen, leer je hoe je op een handige manier met elkaar omgaat. In de omgang met andere kinderen, leert je kind onder meer rekening te houden met anderenruzies oplossen, vrienden maken, weerbaar te worden. Je kind heeft dus mogelijkheden nodig om te kunnen oefenen met zijn sociale vaardigheden.

Tips om de sociale vaardigheden te vergroten van je kind

Hieronder lees je 9 tips die jouw kind helpen om sociale vaardigheden te ontwikkelen:

 • Stimuleer contact met andere kinderen: bied je kind gelegenheid om met andere kinderen te spelen, bijv. in de speeltuin of het zwembad, met vriendjes van school, met kinderen uit de buurt, door te logeren met neefjes of nichtjes.
 • Help je kind te leren omgaan met zijn emoties: benoem de emoties die je ziet bij je kind (‘Ik zie dat je je nu heel boos voelt’) en vraag je kind naar hoe hij zich voelt (‘Hoe voel je je als ze jou niet vragen om mee te doen?’). Lees hier meer over omgaan met emoties.
 • Geef je kind inzicht in de gevoelens van anderen: let samen met je kind op gezichten en houdingen van anderen, hoe kijken en staan ze en wat communiceren ze daarmee? Leuk om een keer te doen als je ergens moet wachten. Benoem de gevoelens van anderen (‘Oma voelt zich nu niet zo blij, omdat ze ziek is’).
 • Leer je kind bewust te worden van zijn eigen grenzen en behoeften: vraag je kind naar zijn mening, wat vindt hij belangrijk, wat zou hij graag willen? En hoe kun je dat aan de ander laten weten? Oefen dit samen.
 • Vertel welk sociaal gedrag in welke situatie past: de ene situatie vraagt om ander sociaal gedrag dan de andere, bijv. uit eten in een restaurant of verjaardag van oma. Vertel dat je op een verjaardag feliciteert en waarom.
 • Leg je kind het doel achter het sociale gedrag uit: we vinden het belangrijk dat kinderen beleefd zijn en bijv. ‘u’ zeggen tegen oudere mensen. Kinderen zijn meer gemotiveerd om dit te doen als ze het doel hiervan begrijpen. Bijv. gedag zeggen: ‘dan weet je allebei dat je klaar bent en weggaat’ of hand geven: ‘manier om elkaar te begroeten’.
 • Geef zelf het goede voorbeeld: doordat jij laat zien hoe je met jezelf en anderen omgaat, leert jouw kind hoe hij dit kan doen.
 • Leer je kind oorzaak-gevolg: bespreek bij vervelende situaties wat het effect is van je gedrag op de ander en andersom. Krijg je daarmee wat je wilt en helpt dit om het fijn met elkaar te hebben? Je kind leert zo zichzelf beter kennen en wordt zich meer bewust van de behoeften en gevoelens van anderen.
 • Vraag je kind steeds naar zijn oplossing: hoe zou hij die situatie hebben aangepakt als hij het nog een keer kon doen, hoe zou hij de ruzie oplossen? Lees hier meer.

Lees meer
Training sociale vaardigheden kind

Merk je dat jouw kind sommige sociale situaties lastig vindt? Zoals: voor jezelf opkomen, omgaan met je emoties, pesten, vrienden, zelfvertrouwen, sociaal onhandig gedrag? Dan is een sova-training kind 4-7 jaar of sova-training kind 8-12 jaar iets voor jouw kind.

Gratis download
Poster: Sociale vaardigheden 6-12 jaar
Tips voor ouders in het omgaan met pestenVriendschappen: hoe werkt dat eigenlijk bij kinderen?