Mijn kind helpen om vrienden te maken

26/11/2019

Maakt jouw kind makkelijk vrienden en voegt het zich zo in een spel? Of observeert jouw kind eerst aarzelend vanaf een afstandje en wil het wel meedoen, maar durft het niet? Of vindt jouw kind het moeilijk om rekening te houden met andere kinderen, waardoor vriendschappen niet soepel verlopen. Misschien vraag je je af: hoe help ik mijn kind om vrienden te maken? Lees hier wat je kunt doen.

Mijn kind heeft geen vriendjes

Hoe merk je of je kind moeite heeft om vriendschappen te krijgen?
Je kunt dit zien aan een aantal dingen:

 • Je kind speelt vaak alleen.
 • Je kind wordt weinig tot niet uitgenodigd voor een speelafspraak of feestje.
 • Je kind geeft aan dat het niet mee mag doen.
 • De leerkracht vertelt dat jouw kind vaak alleen zit of speelt.
 • Jouw kind geeft aan zich alleen te voelen en meer vrienden te willen.
 • Je kind is bepalend in het samenspelen. Na één speelafspraakje volgt er geen tweede.
 • Je ziet dat jouw kind zich verlegen voelt en niet op anderen durft af te stappen.
Waarom heeft mijn kind geen vriendjes?

Merk je dat jouw kind weinig vrienden heeft en dat samenspelen niet zo vanzelf verloopt? Waar kan dit aan liggen? Er kunnen verschillende oorzaken zijn dat jouw kind moeite heeft met vriendschappen:

 • Weinig zelfvertrouwen: jouw kind kan moeite hebben met contact maken door een gebrek aan zelfvertrouwen. Het kan bang zijn om afgewezen te worden. Je kind kan wel weten hoe het op iemand afstapt, maar als het denkt dat het niet leuk genoeg is of dat anderen ‘nee’ zullen zeggen, zal het dit misschien niet durven.
 • Introvert karakter: als jouw kind gevoelig en introvert is, heeft het meer tijd nodig om zich op zijn gemak te voelen. Spelen op het schoolplein kan onoverzichtelijk en overprikkelend zijn. Meedoen in een groep kan spannend zijn. Je kind kan het fijn vinden om eerst te observeren en de sfeer te proeven.
 • Niet sociaal vaardig genoeg: als jouw kind moeite heeft om rekening te houden met anderen en bijvoorbeeld vaak de baas speelt, kunnen kinderen besluiten met iemand anders te gaan spelen.
 • Ander ontwikkelingsniveau: als jouw kind cognitief verder ontwikkeld is dan leeftijdsgenoten, kan het moeite hebben om aansluiting te vinden. Het heeft een ander denkniveau en geeft misschien de voorkeur aan oudere kinderen.

In onze trainingen merken we dat kinderen vaak behoefte hebben aan vriendschappen, maar te weinig in zichzelf geloven of niet over de benodigde sociale vaardigheden beschikken om vrienden te maken. In een groepstraining kunnen kinderen deze vaardigheden ontwikkelen.

Hoe erg is het dat mijn kind weinig vrienden heeft?

Het is afhankelijk van de behoefte van jouw kind hoeveel last het ervan heeft. Jonge kinderen, die net naar school gaan, zijn vaak moe na een schooldag en willen lekker thuis spelen. Sommige kinderen zijn meer op zichzelf en houden ervan om dingen alleen te doen.

Toch zijn mensen sociale dieren, we willen er graag bij horen en interactie hebben met anderen. In vriendschappen leren kinderen belangrijke vaardigheden, zoals: overleggen, rekening houden met anderen, zelfkennis, emotieregulatie, conflicten oplossen. Als jouw kind weinig sociaal contact heeft, krijgt het minder gelegenheid deze vaardigheden op te doen.

Tips waarmee ik mijn kind help om vrienden te krijgen

Kijk eerst in hoeverre jouw kind aansluiting vindt bij andere kinderen. Als dat in veel settingen lukt, is er misschien geen reden tot zorg. Merk je dat jouw kind toch moeite heeft in het aangaan en onderhouden van vriendschappen? Gebruik dan deze tips om meer vrienden te krijgen:

 • Probeer de oorzaak te achterhalen. Onderzoek wat de reden is dat jouw kind moeite heeft om vrienden te maken. Gaat het om zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, ligt het niet goed in de groep? Dan kun je jouw kind daarmee helpen.
 • Bespreek het met je kind en stel vragen. Bij wat oudere kinderen kun je door vragen stellen jouw kind helpen om verder te komen. Vraag bijvoorbeeld: ‘Hoe kun je op iemand afstappen?’, ‘Wat zeg je dan?’, ‘Wat zou je willen?’, ‘Hoe kun je dat doen?’. Als jouw kind niets weet, kun je een voorzetje geven: ‘Zou het helpen als je …?’
 • Begeleid jouw kind in stapjes bij het maken van vrienden. Je kunt bijvoorbeeld van tevoren je kind laten bedenken wie het wil vragen, er samen naartoe gaan en jouw kind het laten vragen. Of als jouw vaak de baas speelt, kun je leren hoe jouw kind kan overleggen en een idee van de ander kan doen.
 • Breng jouw kind in contact met andere kinderen. Bijvoorbeeld door naar een (indoor) speeltuin te gaan of een hobby- of sportclub.
 • Wees betrokken. Steek er tijd en energie in om jouw kind te helpen in het maken van speelafspraakjes. Als jij er niet bent op de dagen dat er speelafspraakjes worden gemaakt, wordt het voor jouw kind lastig als het hier moeite mee heeft.
 • Ga met de leerkracht in gesprek. Vraag aan de leerkracht hoe die jouw kind ervaart. Hoe verloopt het samenspelen? Heeft de leerkracht ideeën om jouw kind hierbij te helpen? Kan de leerkracht jouw kind bijvoorbeeld op weg helpen om initiatief te nemen?
 • Nodig kinderen bij jullie thuis uit. Op die manier kun je zien hoe het samenspelen gaat en je kind hierin sturen. Begin bijvoorbeeld met een gezamenlijke activiteit: doe een spel, speel mee in een toneelstukje of knutsel samen. Observeer wat jouw kind doet en laat jouw kind het eerst zelf oplossen. Bespreek in het moment of naderhand wat je zag gebeuren en vraag je kind naar zijn ideeën. ‘Helpt het om zo te doen?’, ‘Wat vindt die ander daarvan?’, ‘Wat kun je ook doen?’, ‘Hoe zeg jij wat je wilt?’.
 • Lees boekjes over vriendschap. Naar aanleiding daarvan kun je vragen stellen: ‘Wat is een vriend volgens jou?’, ‘Wie zijn jouw vrienden?’, ‘Hoe maak jij vrienden?’, ‘Ben je tevreden met de vrienden die je nu hebt?’.
Boekjes over vriendschap
Lees meer
Sociale vaardigheidstraining voor jouw kind?

Merk je dat jouw kind wel wat hulp kan gebruiken om vrienden te maken en sociale situaties handig aan te pakken? Laat je kind de sova-training kind 4-7 jaar of sova-training kind 8-12 jaar doen! Je kind leert in een groepje om positieve ervaringen op te doen in het contact met andere kinderen.

Mijn kind heeft faalangstMijn kind geeft snel op