Mijn kind voelt zich eenzaam op school

02/06/2015

Voelt jouw kind zich alleen op school? Lukt het niet om aansluiting te vinden bij de andere kinderen, heeft jouw kind weinig vrienden of mag het niet meedoen? Dit kan je als ouder aan het hart gaan, als je ziet dat jouw kind zich niet geliefd of geaccepteerd voelt. Lees hier wat je kunt doen om jouw kind te helpen als het zich eenzaam voelt. 

Waarom de omgang met andere kinderen zo belangrijk is

Je kind heeft andere kinderen nodig om te leren hoe je op een sociale manier met elkaar omgaat. In deze sociale interactie leert je kind zichzelf beter kennen, rekening houden met anderen, gevoelens uiten, vrienden maken, ruzies oplossen. Daarnaast heeft je kind ook op school behoefte aan acceptatie en waardering. Maar wat als dat allemaal niet vanzelf gaat?

Mijn kind vindt geen aansluiting bij andere kinderen

Je vraagt je wellicht af hoe het komt dat jouw kind geen aansluiting vindt in de klas. Iedereen heeft een bepaalde sociale plek in de klas: van populaire kinderen tot stille, teruggetrokken kinderen. Uit onderzoek (Van der Ploeg, 2018)* blijkt dat kinderen worden afgewezen door klasgenoten als zij zich terugtrekken of als hun gedrag niet sociaal of agressief is (of een mix hiervan). Dit gedrag kan een kind vertonen als het zich niet gezien voelt, weinig zelfvertrouwen heeft of niet lekker in zijn vel zit. Wat zou er bij jouw kind aan de hand kunnen zijn?

Wat als mijn kind buiten de groep valt?

Als je kind buiten de contacten en interacties van de groep valt, is dit zorgelijk:

  • Je kind krijgt dan niet de gelegenheid om zijn sociale vaardigheden te oefenen en te ontwikkelen.
  • Het is niet bevorderend voor het zelfvertrouwen van jouw kind als het wordt afgewezen. Je kind kan zich ongelukkig, onzeker of zelfs minderwaardig voelen.

In onze sociale vaardigheidstraining zien we dat kinderen vaak wel meer sociaal contact willen, maar niet durven om naar iemand toe te stappen of bang zijn om afgewezen te worden. Daarom werken we naast het oefenen van sociale vaardigheden, aan het versterken van zelfvertrouwen en positieve gedachten.

Tips voor als jouw kind zich eenzaam voelt op school

Met deze tips help je jouw kind om meer aansluiting te vinden:

  • Versterk het zelfvertrouwen van jouw kind. Help jouw kind zich zeker te voelen en te geloven in zichzelf. Door jouw kind zelf te laten nadenken en oplossen en bewust te maken van zijn kwaliteiten. De Trots-pot kan helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen.
  • Oefen sociale vaardigheden: speel toneelstukjes met je kind over vrienden maken, niet mee mogen doen, reageren op pestgedrag, etc. Laat je kind bedenken hoe hij zo’n situatie kan aanpakken en geef hem inzicht in de reactie van de ander. Lees hier meer.
  • Praat erover met je kind: laat je kind op papier zichzelf in het midden schrijven of tekenen en daaromheen de kinderen zetten die hij wel/niet aardig vindt, die hem pesten/buitensluiten/negeren/waarvan hij niet mee mag doen. Stel je kind vragen: ‘Wat gebeurt er precies?’, ‘Wat zeg of doe jij tegen de andere kinderen?’, ‘Wat zeggen en doen zij tegen jou?’, ‘Wat heb je al geprobeerd om wel mee te mogen doen?’.
  • Vind de aardige kinderen: welke kinderen zijn misschien wel leuk om mee om te gaan/zien er wel aardig uit? Wie kunnen we eens uitnodigen bij ons thuis om mee te spelen?
  • Praat met de leerkracht: de leerkracht heeft de taak om te zorgen voor een veilige sfeer in de klas. Benoem je zorgen en vraag hoe de leerkracht jouw kind hierbij zou kunnen helpen.
  • Stimuleer sociaal contact buiten school: laat je kind bijvoorbeeld logeren met neefjes of nichtjes, spelen met kinderen uit de buurt of laat je kind deelnemen aan een sport- of hobbyclub.

*Bron: Ploeg, J. van der (2018). De sociale ontwikkeling van het schoolkind. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Lees meer
Jouw kind meer aansluiting op school?

Merk je dat jouw kind het moeilijk vindt om aansluiting te vinden bij andere kinderen en wil je jouw kind hierbij helpen? Dan is de sova-training 4-7 jaar of sova-training 8-12 jaar iets voor jouw kind.

Zo herken je een negatief zelfbeeld bij je kindHoe is jouw kind slim?