Help je kind te leren omgaan met teleurstelling

23/10/2014

Veel kinderen vinden het lastig om te gaan met teleurstelling. Bijvoorbeeld bij het verliezen van een spelletje, niet uitgenodigd worden voor een feestje, niet krijgen van je zin, een ander cadeau voor je verjaardag krijgen dan je gehoopt had, geen koekje meer mogen. Sommige kinderen houden lang vol dat ze het er niet mee eens zijn: zeuren, huilen, mokken, schreeuwen, boos worden. Hoe kun je jouw kind helpen teleurstelling te accepteren als iets wat bij het leven hoort?

Omgaan met teleurstelling onderdeel van de ontwikkeling

Vanaf zeven jaar wordt je kind zelfstandiger en is hij zich bewust van zijn prestaties en die van zijn omgeving. Je hebt vast wel eens van je kind gehoord dat hij veel beter is in iets dan zijn klasgenootje. Op deze leeftijd zie je vaak dat kinderen het lastig vinden om te gaan met teleurstelling en nog moeilijk tegen hun verlies kunnen.
Om te voorkomen dat je kind zich waardeloos voelt en boos wordt als iets anders gaat dan hij wenst, is het belangrijk dat hij teleurstelling leert aanvaarden. Kinderen die teleurstelling accepteren, kunnen zich later makkelijker herpakken bij tegenslag.

Vindt jouw kind het moeilijk om te gaan met teleurstelling?

Hoe gaat jouw kind om met teleurstelling? Blijft het lang in zijn emoties hangen of kan hij zichzelf helpen weer fijn te voelen? Kinderen die het lastig vinden om te gaan met teleurstelling, hebben vaak weinig zelfvertrouwen. Ze voelen zich persoonlijk aangevallen, voelen zich gefaald en weten niet hoe ze hun vervelende baalgevoel kunnen omzetten in een fijn gevoel.

Hoe ga jij zelf om met teleurstelling?

Je kind leert het meeste van jou, jij bent zijn rolmodel in het leren omgaan met allerlei emoties en situaties die hij tegenkomt. Een belangrijke vraag is: hoe ga jij zelf om met tegenslag, teleurstelling, verlies? En wat geef jij je kind hierover mee?

In mijn praktijk heb ik een ouder meegemaakt die zelf teleurstelling moeilijk kon accepteren en haar zoon van tien jaar hiervoor wilde beschermen. Als haar zoon verloren had met voetbal, vertelde ze er meteen bij dat hij in ieder geval gescoord had. Zo bood ze haar zoon geen ruimte om te balen met als gevolg dat hij regelmatig boos werd en niet tegen zijn verlies kon met spelletjes en sport.

Tips waarmee je jouw kind leert omgaan met teleurstelling

Om je kind te leren omgaan met teleurstelling, is het van belang dat je even aandacht schenkt aan zijn teleurstelling. Bekijk de poster om te zien hoe je dit doet of lees de tips hieronder:

  • Laat zien dat je als ouder ook wel eens ergens van baalt en hoe je daar mee omgaat.
  • Geef je kind de ruimte om te balen van zijn teleurstelling: zeg niet meteen ‘kop op’ of wat wel goed ging en laat je kind even balen.
  • Geef je kind erkenning, hier staat in 3 stappen beschreven hoe je dit kunt doen.
  • Stel je kind vragen, bijvoorbeeld: ‘Waar baal je nou het meeste van?’ en ‘Hoe zou je het graag gewild hebben?’. Je neemt je kind hiermee serieus en helpt hem inzicht te krijgen in zijn baalgevoel.
  • Praat met je kind over zijn gevoel en waar hij dit voelt in zijn lijf: dit zorgt ervoor dat je kind zich bewust wordt van zijn emoties en dit een volgende keer kan herkennen.
  • Help je kind om door te zetten, ook als dingen niet lukken. Stel haalbare doelen en kijk samen met je kind wat wel lukt.
  • Bedenk samen met je kind op een rustig moment dingen die hem afleiding geven als hij zich ongelukkig voelt: ‘wat kun je doen als je je niet fijn voelt?’. Afleiding helpt, bijvoorbeeld een muziekje luisteren, met iets gaan spelen, een kopje thee drinken, even naar buiten.

Lees meer
Mijn kind leren omgaan met zijn emoties

Is jouw kind vaak boos of verdrietig? Vindt jouw kind het moeilijk om met teleurstellingen om te gaan? Dan kan een weerbaarheidstraining kind 4-7 jaar of weerbaarheidstraining 8-12 jaar jouw kind verder helpen.

Gratis download
Omgaan met teleurstellingen
Leer jouw kind om zelf tot oplossingen te komenPesten: Niet negeren, juist reageren op vervelende opmerkingen!