Zo wordt jouw kind een doorzetter!

24/03/2015

Geeft jouw kind snel op als er iets niet lukt? Of vindt je kind het al lastig om te beginnen aan een nieuwe taak of opdracht? In dit blog lees je hoe je jouw kind kunt leren doorzetten.

Geen extra werk op school willen, terwijl je kind het makkelijk kan. Iedere dag weer strijd om je kind aan zijn huiswerk te krijgen. Niet optimaal zijn best doen op korfbal, omdat hij zegt dat andere kinderen toch beter zijn. Zomaar wat voorbeelden die ik tegenkom in mijn praktijk.

Soms kun je je als ouder afvragen: waarom zet mijn kind niet gewoon even door, dat levert hem toch veel meer op?

Waarom geeft je kind op?

Dat doorzetten niet altijd vanzelf gaat, zul je vast hebben gemerkt bij je kind. Hoe komt het dat je kind het moeilijk vindt om door te zetten? Je kind kan hiervoor meerdere redenen hebben:

 • Concentratie: je kind vindt het lastig om zich langere tijd te concentreren op één taak of opdracht. Zodra hij iets anders ziet, is hij afgeleid en gaat hij daarmee aan de slag.
 • Overzicht: je kind overziet de opdracht of taak niet: weet niet waar te beginnen en hoe het aan te pakken.
 • Behoeften uitstellen: je kind heeft moeite om verder te kijken dan waar hij nu mee bezig is, ziet niet wat het hem oplevert en vindt het lastig om andere behoeften even uit te stellen.
 • Faalangst: je kind is bang om dat het hem niet zal lukken, dat hij fouten maakt en negatieve reacties zal krijgen.
 • Omgaan met emoties: je kind kan moeilijk teleurstelling en frustratie verdragen en wordt boos of verdrietig. Hierdoor lukt het niet meer om rustig na te denken en het nog eens te proberen.

Welke reden denk jij dat jouw kind heeft om op te geven en niet door te zetten?

Wat je kind leert van doorzetten

Stellen we niet te hoge eisen aan onze kinderen, dat we graag willen dat ze doorzetten? Want waarom is leren doorzetten nou zo belangrijk?

 • Doorzetten geeft je kind zelfvertrouwen. Je kind leert dat hij op zichzelf kan vertrouwen dat dingen hem lukken die lastig zijn.
 • Je kind leert om zijn behoeften even uit te stellen en op de langere termijn te denken.
 • Je kind ontplooit zich door nieuwe ervaringen. Door dingen te doen die je moeite kosten, wordt je comfortzone (de plek waar je je veilig voelt en dingen je makkelijk afgaan) groter. Je comfortzone wordt kleiner als je alleen dingen doet die je makkelijk afgaan.
 • Je kind leert omgaan met emoties, zoals frustratie en teleurstelling.

Doorzetten in moeilijke situaties helpt je kind dus verder. En dat heeft tijd en oefening nodig.

10 Tips waarmee je jouw kind leert doorzetten

Je kind heeft in zijn leven al een aantal keer heel goed weten door te zetten. Denk alleen maar aan leren lopen: met vallen en opstaan, steeds weer verder proberen, net zo lang tot het lukt. Je kind kan het en jij kunt hem daarbij helpen. Bekijk de tips of lees ze hieronder:

 • Stel haalbare eisen aan wat je verwacht van je kind: een peuter kan nog niet lang stilzitten en een kind van 5 jaar lukt het vaak nog niet om te vertellen waarom hij zo boos is.
 • Overzicht: hak de opdracht of taak in kleine stukjes.
 • Bied structuur: bedenk samen een vast moment waarop je kind ermee gaat oefenen.
 • Geef je kind erkenning en begrip: laat hem merken dat je begrijpt dat hij ervan baalt, boos is dat het niet lukt.
 • Onderzoek waarom je kind niet doorzet: heeft hij geen zin, lukt het niet, denkt hij dat hij het niet kan? Stel vragen aan je kind: ‘Hoe komt het dat je ermee stopt?’, ‘Hoe zou je het vinden als het je lukt?’.
 • Bedenk helpende gedachten met je kind: ‘Wat kun je nu denken, waardoor je het je lukt om toch door te zetten?’.
 • Succes-situaties: vraag je kind in welke andere situatie hij ook wilde opgeven en wat hij toen heeft gedaan om toch door te zetten. En kijk hoe jij hierbij kunt helpen.
 • Bedenk samen de voordelen om door te zetten: vraag je kind wat het hem oplevert om te stoppen (baal-gevoel) en door te gaan (trots-gevoel). Je kind leert verder kijken dan het nu.
 • Doelen stellen: Als je kind niet meer verder wil met de sport of hobby waar hij op zit, bedenk dan samen met hem één doel die hij nog gaat bereiken. Zo leert je kind dat stoppen mag, maar doorzetten belangrijk is.
 • Geef je kind zelfvertrouwen: laat je kind regelmatig merken wat je aan hem waardeert. Complimenteer je kind als hij doorzet: ‘Hoe komt het dat het je gelukt is om toch door te zetten?’. Dit geeft je kind zelfvertrouwen voor in lastige situaties. Geef geen materiële beloning: dan is je kind niet uit zichzelf gemotiveerd om door te zetten, maar alleen als hij daarvoor iets krijgt.

Bij dingen die we echt de moeite waard vinden, zetten we door net zolang tot het lukt. En als het niet lukt, zoeken we een andere oplossing. Revalideren is hiervan een goed voorbeeld. Inspanning zorgt voor succes. Zet ‘m door!

Lees meer
Meer zelfvertrouwen en kunnen doorzetten?

Vindt jouw kind het lastig om door te zetten en geeft hij snel op? In een weerbaarheidstraining kind 4-7 jaar of weerbaarheidstraining kind 8-12 jaar leert je kind hoe het kan doorzetten en ontwikkelt het meer zelfvertrouwen.

Download gratis de tips
Poster Doorzetter
Hoe ga je om met je boze peuterHelp jouw kind een positief zelfbeeld te ontwikkelen