Wanneer een weerbaarheidstraining voor mijn kind?

15/10/2018

Valt het je op dat je kind lief is voor anderen, meegaand en weinig voor zichzelf opkomt? Heeft het thuis een eigen mening, maar durft het buitenshuis weinig van zich te laten horen? Misschien overweeg je een weerbaarheidstraining. Wil je graag weten of je kind weerbaar genoeg is en wanneer een training goed zou zijn, lees dan eens dit blog.

Wat is weerbaarheid?

Weerbaar zijn is dat je voor jezelf opkomt met respect voor de ander. Eigenlijk is de term ‘weerbaarheid’ veel meer omvattend dan voor jezelf opkomen. Het gaat bijvoorbeeld ook over het incasseren van teleurstellingen, problemen oplossen, omgaan met kritiek, een eigen mening hebben. Als je kind onvoldoende weerbaar is, kan het situaties meemaken die het niet fijn vindt, zoals kritiek krijgen, niet mee mogen doen, gepest worden.

Hoe weet ik of mijn kind weerbaar is?

Als je kind weerbaar is en voldoende zelfvertrouwen heeft, is het bestand tegen vervelende dingen die kunnen gebeuren en zit het lekker in zijn vel. Hoe kun je weten of je kind voldoende weerbaar is? Bekijk dan eens deze signalen:

 • Mijn kind heeft een eigen mening en vertelt aan kinderen wat het wil.
 • Mijn kind zegt er iets van als iemand vervelend doet of vraagt hulp.
 • Mijn kind zegt ‘nee’ als het iets niet wilt.
 • Mijn kind herpakt zich als het iets niet leuk vindt en zoekt een oplossing.
 • Als mijn kind geplaagd of gepest wordt, zoekt het hulp of weet het zich te verdedigen.
 • Mijn kind heeft zelfvertrouwen, denkt vaak: ‘Ik kan het’, zet door als iets niet lukt en kan zijn kwaliteiten benoemen.
 • Mijn kind durft iets te zeggen in de groep.
 • Mijn kind gaat naar de leerkracht om hulp te vragen.
 • Mijn kind reageert rustig op kritiek en probeert hier iets mee te doen.
 • Mijn kind durft zelf op anderen af te stappen en mee te doen.

Als je je kind herkent in de meeste van deze signalen, dan is het voldoende weerbaar.

Wat is een weerbaarheidstraining?

Een weerbaarheidstraining is een kortdurende, praktische en speelse training die jouw kind helpt om meer zelfvertrouwen te krijgen en daardoor weerbaarder te zijn en voor zichzelf op te komen. Dit kan in een groep of individueel en is voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Wanneer een weerbaarheidstraining voor mijn kind?

Misschien overweeg je een weerbaarheidstraining voor je kind omdat je ziet dat het wel wat steviger in zijn schoenen mag staan. Een weerbaarheidstraining kan jouw kind helpen als het:

 • Geen ‘nee’ durft te zeggen als het iets niet wil.
 • Vaak doet wat anderen willen, eerder aan de ander denkt dan aan zichzelf.
 • Niet weet om te gaan met onaardig gedrag van anderen.
 • Snel van slag is als de ander iets negatiefs zegt.
 • Regelmatig geplaagd of gepest wordt.
 • Veel piekert, lang blijft hangen in emoties.
 • Thuis duidelijk van zich laat horen, maar niet buitenshuis.
 • Verlegen is en niet voor zichzelf opkomt.
 • Bij kritiek aan zichzelf gaat twijfelen.
 • Niet naar de leerkracht gaat om hulp te vragen.
 • Het moeilijk vindt om op anderen te durven afstappen, zelf initiatief te nemen.

Als je kind met één of meer van deze punten moeite heeft, kan het goed zijn om een tijdje te observeren hoe het gaat. Je kind is in ontwikkeling en soms kan het vanzelf beter gaan. Is dit niet het geval of zie je dat je kind er last van heeft, dan kan het goed zijn om een weerbaarheidstraining te doen.

Wat leert mijn kind met een weerbaarheidstraining?

Met een weerbaarheidstraining leert je kind onder meer:

 • Stevig staan en zelfvertrouwen uitstralen.
 • Duidelijk aangeven wat het wil of iets durven vragen.
 • ‘Nee’ zeggen als het iets niet wil en ‘nee’ accepteren.
 • Reageren op onaardig gedrag, pesten, kritiek.
 • Inzicht krijgen in eigen emoties en van de ander.
 • Positief denken en relativeren.
 • Ontspannen: rustig worden als je bang, boos of verdrietig bent.
 • Boosheid uiten: omgaan met teleurstelling, frustratie.
 • Sociale vaardigheden: inzicht in sociale situaties en handig reageren.

Kortom, een heel aantal vaardigheden die je kind in zijn verdere leven en later als volwassene goed kan gebruiken.

Weerbaarheidstraining

Er zijn diverse weerbaarheidstrainingen:

Een training in een groepje of individueel?

Twijfel je waar je kind het meeste baat bij heeft: in een groepje of één-op-één? Wellicht helpen deze overwegingen je om hierin makkelijker een keuze te maken. Een groepstraining helpt je kind als:

 • Het situaties lastig vindt in de interactie met andere kinderen, zoals voor jezelf opkomen of samenwerken. Je kind kan meteen oefenen, omdat er interactie is met andere kinderen.
 • Het op meerdere vlakken wat hulp kan gebruiken. De groepstraining is een basistraining, gericht op: zelfvertrouwen, weerbaarheid, sociale vaardigheden, omgaan met emoties.
 • Je je kind wilt laten ervaren dat andere kinderen sommige dingen ook wel eens lastig vinden.

Het voordeel van een individuele training is natuurlijk dat het een maatwerk training is en je kind alle aandacht heeft. De stap om het toe te passen kan wat groter zijn, het oefenen in interactie met een volwassene is anders dan met kinderen onderling.

Zelf aan de slag om de weerbaarheid van je kind te vergroten

Wil je eerst zelf proberen om je kind meer zelfvertrouwen te geven en weerbaarder te maken? Wellicht kunnen deze artikelen met praktische tips je hierbij helpen:

Download de gratis poster: 8 Tips voor meer weerbaarheid.

Een weerbaarheidstraining voor jouw kind?

Een weerbaarheidstraining kind 4-7 jaar en de weerbaarheidstraining kind 8-12 jaar kan jouw kind verder helpen.

Mijn kind heeft vaak ruzieMijn kind zegt vaak: ‘Ik kan het niet’