Mijn kind wil niet naar school

10/11/2016

Ieder kind wil wel eens een dagje thuisblijven of roept: ‘Ik heb geen zin in school!’. Maar als je kind vaak niet naar school wil, kan dit een probleem worden. Je ziet dat je kind niet lekker in zijn vel zit, maar het moet toch naar school, omdat het leerplichtig is. Lees in dit blog wat de reden kan zijn dat je kind niet naar school wil en hoe je jouw kind helpt om zich fijner te voelen op school.

Redenen dat je kind niet naar school wil

Als je kind regelmatig aangeeft niet naar school te willen, is het belangrijk om de oorzaak te achterhalen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je kind niet naar school wil:

 • Je kind vindt het te druk op school en raakt overprikkeld.
 • Je kind heeft last van faalangst of heeft moeite met leren.
 • Je kind verveelt zich op school en krijgt te weinig uitdaging.
 • Je kind kan het niet goed vinden met de leerkracht en voelt zich onbegrepen.
 • Je kind voelt zich niet veilig in de klas, bijvoorbeeld doordat de leerkracht te weinig ingrijpt bij conflicten, er teveel onverwachte dingen gebeuren, er wordt gelachen bij het geven van een fout antwoord.
 • Je kind wordt gepest.
 • Je kind vindt geen aansluiting bij andere kinderen of wordt buitengesloten.
 • Je kind wil niet van jou gescheiden worden.

Hoe help ik mijn kind om zich prettiger te voelen op school?

Het hangt af van de reden hoe je jouw kind kunt helpen om makkelijker naar school te gaan. Deze reden kan met jouw kind zelf te maken hebben (zoals bij faalangst), maar ook bij de school liggen (bijvoorbeeld een onveilig klimaat). Hier vind je een aantal tips hoe jij jouw kind kunt helpen als het niet naar school wil:

 • Ga in gesprek met je kind om te achterhalen wat de reden is dat het niet naar school wil. Vragen die je kunt stellen: ‘Wat vind je vervelend aan naar school gaan?’, ‘Wat is het ergste wat kan gebeuren als je naar school moet?’, ‘Wat zou er moeten veranderen waardoor je wel naar school wilt?’.
 • Geef uitleg over de regering die heeft bepaald dat kinderen naar school moeten om dingen te leren, zodat ze later werk kunnen doen wat ze leuk vinden. Wat wil jouw kind later doen voor werk? Laat ook merken dat je het vervelend voor je kind vindt dat het met zoveel moeite naar school gaat en dat je het graag wil helpen om zich fijner te voelen op school.
 • Kijk samen met je kind wat het kan leren om zich prettiger te voelen op school. Kun je jouw kind helpen om te leren om hulp te durven vragen, voor zichzelf op te komen, meer zelfvertrouwen te krijgen, aan te geven als hij het saai vindt, etc.?
 • Ga in gesprek met de school en bespreek hoe jullie samen jouw kind kunnen helpen om zich fijn te voelen op school. Hieronder vind je tips om constructief in gesprek te gaan.

Tips om met school in gesprek te gaan

Omdat het probleem te maken heeft met school, is het belangrijk om in gesprek te gaan met de leerkracht. Soms is de leerkracht niet op de hoogte van hoe jouw kind het ervaart om naar school te gaan, omdat zij een ander kind ziet op school. Vaak kunnen er aanpassingen worden gedaan waardoor je kind zich fijner voelt op school. Een aantal tips om te praten met school:

 • Voel je je een zeurende ouder, bedenk dan dat je het beste wilt voor je kind.
 • Vraag aan de leerkracht hoe het jouw kind ervaart in de klas.
 • Vertel wat jij ziet aan het gedrag van je kind en uit je zorgen.
 • Geef aan dat je samen tot een oplossing wilt komen, omdat je ziet dat je kind zich nu niet fijn voelt. Vraag hoe de leerkracht jouw kind kan helpen om zich fijner te voelen op school.
 • Probeer respectvol te blijven, ook als je het oneens bent met wat er wordt gezegd. Jouw acties roepen een bepaalde reactie op bij de ander. Als jij vanuit jezelf vertelt wat je lastig vindt en hoe je dit ervaart, kom je sneller tot een oplossing.

Als er op school niets verandert

Verandert er niets na gesprekken op school? Als je kind lijdt onder het klimaat op school, kan een laatste optie zijn om naar een andere school te gaan. Soms geeft dit zoveel opluchting bij een kind, doordat het op de nieuwe school wel wordt gezien en begrepen.

Lees meer
Training voor jouw kind?

Wil jij graag dat je kind zich prettiger voelt op school? Wellicht kan een training uitkomst bieden.

5 Ontspanningsoefeningen voor jouw kindMijn kind vindt zichzelf stom