Mijn kind stoort de klas

13/10/2016

Hoor jij van de leerkracht dat jouw kind storend gedrag vertoont in de klas? Door de klas heen roepen, andere kinderen afleiden, herrie maken, van zijn stoel lopen. Misschien schrik je hiervan en wil je graag dat het beter gaat met jouw kind in de klas. Lees in dit blog wat je kunt doen om je kind hierbij te helpen.

Kind met gedragsproblemen in de klas

Je kind kan op verschillende manieren de klas verstoren: geluiden maken, door de klas heen roepen, de clown uithangen met grappen, van zijn plek gaan als het niet mag, treuzelen in de overgang naar het volgende vak, praten als het niet mag, andere kinderen afleiden. Als je kind storend gedrag vertoont, zul je dit ongetwijfeld hebben gehoord van de leerkracht. De leerkracht zal zijn best doen om dit gedrag te verhelpen, bijvoorbeeld door straffen en belonen. Misschien wordt jouw kind ondertussen zelfs als ‘lastig’ ervaren. Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar het gedrag zelf, maar vooral naar wat er achter het storende gedrag zit; wat is de reden dat je kind dit gedrag vertoont?

Waar komt het storende gedrag vandaan?

Er kunnen namelijk meerdere oorzaken zijn waarom je kind storend gedrag vertoont:

 • Je kind is snel afgeleid en heeft moeite om zich te concentreren.
 • Je kind heeft geen goede klik met de leerkracht.
 • Je kind is gevoelig en heeft last van de prikkels (geluid, licht, drukte) in de klas.
 • Je kind krijgt te weinig uitdaging en verveelt zich.
 • Je kind wordt negatief benaderd en heeft het stempel dat hij moeilijk gedrag vertoont. Het is dan voor hem lastig om zich anders te gaan gedragen.
 • Je kind vindt het moeilijk om op zijn beurt te wachten.
 • Je kind kan nog niet goed inschatten wanneer het een goed moment is voor grappig gedrag (bijvoorbeeld in de pauze) en wanneer hier geen tijd voor is.

Waardoor vertoont jouw kind storend gedrag in de klas, denk je?

Van het probleem een vaardigheid maken

Het is niet de intentie van je kind om opzettelijk de klas te storen. Hij weet ook wel dat hij daardoor moeilijkheden krijgt. Maar soms kan het zijn dat je kind een vaardigheid mist waardoor het dit gedrag vertoont. Bijvoorbeeld dat hij kan leren om in plaats van door de klas roepen, het eerst op te schrijven wat hij wil zeggen. Of leren op welk moment hij een grap kan maken en wanneer het tijd is om serieus te doen. Als je problemen omzet in vaardigheden, wordt het ineens een stuk makkelijker voor je kind om ander gedrag te vertonen.

Tips om het storende gedrag om te zetten in positief gedrag

Hieronder vind je tips om jouw kind te helpen met zijn storende gedrag:

 • Vraag niet waarom je kind dit storende gedrag vertoont. Waarschijnlijk weet je kind ook niet waarom hij dit doet en wil hij wel anders, maar weet hij niet hoe. De waarom-vraag’ voegt niet zoveel toe aan de oplossing en zorgt er eerder voor dat je kind zich aangevallen voelt en niet gemotiveerd is om er iets aan te veranderen.
 • Praat met je kind over wat hij kan leren om in plaats te doen van het storende gedrag. Denk hier zelf alvast over na en vraag je kind: ‘Wat zou je in plaats van door de klas heen roepen kunnen doen als je iets wilt zeggen?’ of ‘Als je van je stoel wilt lopen, wat kun je dan doen om ervoor te zorgen dat je blijft zitten?’.
 • Maak samen een plan hoe je kind hiermee kan oefenen in de klas. Betrek de leerkracht erbij en laat je kind aan de leerkracht vertellen hoe het gaat proberen om het voortaan anders te doen. Geef je kind de ruimte om hiermee te oefenen en laat het dit in kleine stapjes doen.
 • Spreek een beloning af. Dit motiveert je kind om ander gedrag te vertonen. Als beloning kun je bijvoorbeeld samen iets leuks doen als het je kind tien keer is gelukt om het eerst op te schrijven als hij iets wil zeggen, in plaats van door de klas te roepen.
 • Laat je kind ideeën bedenken hoe zijn klasgenoten en de leerkracht hem hierbij kunnen helpen. Het is namelijk best moeilijk om iets ineens niet meer te doen en het zal niet vanzelf gaan. Vraag aan je kind wat anderen tegen hem kunnen zeggen als hij het even vergeet om te doen wat jullie hebben afgesproken.
 • Vier het als het je kind is gelukt om te bereiken wat jullie hebben afgesproken.

Lees meer
Maak gratis kennis

Kan jouw kind wat hulp gebruiken om zich anders te gedragen in de klas? Wellicht kan een individuele training of groepstraining helpen.

Bel 085-4017182 of stuur een e-mail voor een gratis kennismakingsgesprek.

Mijn kind doet andere kinderen pijnMijn kind eet niet
Wij zijn Apetrots!

Contact

Heb je een vraag of wil je gratis kennismaken? Bel:

085-4017182