Mijn kind pest anderen

25 February 2016

Heb je van de leerkracht gehoord dat je kind pest of ben je er zelf achter gekomen? Waarschijnlijk ben je ervan geschrokken en misschien schaam je je wel voor het gedrag van je kind. Toch pest je kind niet zomaar en daarom heeft je kind jouw hulp nodig om zijn gedrag te kunnen veranderen. Lees in dit blog waarom je kind pest en wat je kunt doen om het pesten te stoppen.

Mijn kind is een pester

Pesten wordt vaak veroordeeld en het kind dat pest daarmee ook. Natuurlijk is pesten is niet oké en moet dit worden aangepakt. Maar met veroordelen en straffen los je pesten niet op. Een gepest kind mag leren om zichzelf te respecteren en duidelijk zijn grens aan te geven. Het kind dat pest, mag leren om anderen op een positieve manier te beïnvloeden en bij de groep te betrekken.

Pest jouw kind? Waarschijnlijk zou je kind liever niet pesten en weet hij ook wel dat het niet goed is wat hij doet. Toch kan het zijn dat het je kind niet lukt om zijn kwaliteiten op een positieve manier in te zetten.

Waarom pest mijn kind?

Dit kan de volgende redenen hebben:

 • Je kind is onzeker en ervaart dat anderen tegen hem opkijken als hij pest. Dit geeft een gevoel van zelfvertrouwen, dat hij ertoe doet.
 • Je kind is bang om zelf gepest te worden en doet stoer uit zelfbescherming.
 • Je kind reageert frustraties en gevoelens van machteloosheid af door te pesten.

Kwaliteiten op de juiste manier inzetten

Kinderen die pesten, hebben vaak een rol in de groep waarbij ze de leider zijn en anderen tegen hen opkijken. Eigenlijk bezit je kind dus mooie kwaliteiten, zoals anderen motiveren, sturen, beïnvloeden, bij elkaar brengen.

Als je kind zijn kwaliteiten op een positieve manier inzet, zou hij dus juist kunnen zorgen dat anderen mee mogen doen en er een fijne sfeer is in de groep. Hiervoor is het wel nodig dat je kind zelfvertrouwen heeft, kan omgaan met zijn gevoelens en zich kan inleven in anderen.

Wat je kunt doen om het pesten te stoppen

Om je kind zijn kwaliteiten op de juiste manier te laten inzetten en het pesten te stoppen, vind je hieronder een aantal tips:

 • Veroordeel je kind niet en kijk wat er achter het pesten zit. Afwijzing en boos worden, maken het voor je kind moeilijker om zijn gedrag te veranderen. Laat je kind merken dat je het pesten afkeurt, maar je kind niet. Leg uit dat iedereen wel eens iets onaardigs heeft gedaan, maar dat je er nu iets aan kunt doen om het te veranderen.
 • Praat over het pesten met je kind. Stel vragen: ‘Wat is de reden dat je … uitscheldt, schopt, slaat, laat struikelen, buitensluit?’, ‘Hoe is het voor … om te horen dat hij dik, klein, dom is?’, ‘Is dit hoe je graag met andere kinderen om wil gaan of wil je het anders?’, ‘Hoe kun jij zorgen dat het gepeste kind juist mag meedoen?’.
 • Leg uit hoe het gepeste kind zich voelt. Veel kinderen zijn zich niet bewust van hoeveel impact pesten op de ander heeft. Praat hierover met je kind, laat filmpjes zien of haal een boek over pesten uit de bibliotheek. Vraag je kind: ‘Hoe zou jij je voelen als dit bij jou wordt gedaan?’.
 • Vertel je kind over zijn kwaliteiten en bedenk samen hoe hij die ook zou kunnen inzetten. Geef uitleg over wat je kind goed kan (een leider zijn, anderen erbij betrekken, motiveren). Vraag je kind: ‘Hoe gebruik je dit nu?’ en ‘Hoe zou je jouw kwaliteiten ook kunnen inzetten in de groep in plaats van het pesten?’.
 • Bedenk samen oplossingen om anders te reageren. Laat je kind vertellen waar hij mee gaat stoppen en wat hij daarvoor in de plaats gaat doen. Bespreek samen hoe jij, vriendjes en bijvoorbeeld de leerkracht hem hierbij gaan helpen.
 • Laat je kind op judo gaan. Judo kan je kind helpen om frustratie en agressie te ontladen, zichzelf te leren beheersen en om een positieve manier te ‘worstelen’ met andere kinderen.
 • Lees samen het boekje Survivalkid Pesten. Dit is een boekje geschreven voor kinderen die gepest worden en kinderen die pesten. Het kan je kind helpen om meer inzicht te krijgen in zijn gedrag en wat het effect daarvan is op degene die gepest wordt.

Heb je een vermoeden dat je kind pest, maar weet je het niet zeker? Observeer je kind dan eens op het plein of in het spelen met andere kinderen. Praat erover met de leerkracht, vraag eens hoe je kind omgaat met andere kinderen. Benoem dat je je kind graag helpt om op een positieve manier om te gaan met anderen.

Lees meer
Hulp om het pesten te stoppen?

Wil je graag dat je kind stopt met pesten en leert om zijn kwaliteiten op een positieve manier in te zetten? Dan is de groepstraining 8-12 jaar iets voor jouw kind of de individuele training Sterk als een Leeuw.

Bel 085-4017182 en maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.

Mijn kind pest anderen
4.3 door 56

Zo durft jouw kind meer te zeggenPoster: Signalen faalangst bij jonge kinderen
Volg ons op Facebook
Wij zijn Apetrots!

Contact

Heb je een vraag of wil je gratis kennismaken? Bel:

Mijn kind pest anderen
4.3 door 56

085-4017182
Jouw kind ook Apetrots? Geef het op voor de training!
Jouw kind zelfverzekerd en weerbaar? Op maandag 12 november en donderdag 15 november start er een groepstraining voor 8-12 jaar! Je kind leert:
 • Hoe denk ik positief?
 • Wat wil ik zelf en wat voel ik?
 • Hoe kom ik voor mezelf op?
 • Hoe maak ik handig contact?
 • Hoe ontspan ik? En wat als ik boos ben?
 • En nog veel meer...