September 2016

Informatie & Tips voor Apetrotse kinderen

Mijn kind durft niets te vragen in de klas

Is jouw kind verlegen op school en vraagt het geen hulp als het iets niet snapt? Als je kind weinig durft te zeggen in de klas, kan dit hem belemmeren in zijn schoolprestaties. Doordat je kind niet alles snapt, maakt het zijn werk minder met als mogelijk gevolg dat hij […]