October 2014

Informatie & Tips voor Apetrotse kinderen

Help je kind te leren omgaan met teleurstelling

Veel kinderen vinden het lastig om te gaan met teleurstelling. Bijvoorbeeld bij het verliezen van een spelletje, niet uitgenodigd worden voor een feestje, niet krijgen van je zin, een ander cadeau voor je verjaardag krijgen dan je gehoopt had, geen koekje meer mogen. Sommige kinderen houden lang vol dat ze […]