April 2014

Informatie & Tips voor Apetrotse kinderen

Omgaan met verdrietige, boze, teleurgestelde kinderen

Je kent het vast wel: het is bijna etenstijd en je kind vraagt om een snoepje. Jij zegt ‘nee’, je kind blijft drammen en uiteindelijk stampt het boos de trap op; weg gezelligheid. Of je kind verliest met een spelletje, barst in huilen uit en is niet meer te troosten. […]