November 2019

Informatie & Tips voor Apetrotse kinderen

Mijn kind helpen om vrienden te maken

Maakt jouw kind makkelijk vrienden en voegt het zich zo in een spel? Of observeert jouw kind eerst aarzelend vanaf een afstandje en wil het wel meedoen, maar durft het niet? Of vindt jouw kind het moeilijk om rekening te houden met andere kinderen, waardoor vriendschappen niet soepel verlopen. Misschien […]